Raieõiguse võõrandamine

Kas soovid müüa raieõigust? 

TASUTA pakkumine
raieõigusele

Müüd enda kinnistult ainult metsamaterjali ning metsamaa jääb Teile. Aitame metsateatise esitamisega Keskkonnaametile.

Metsa ja metsamaa hind, metsamaterjal

Saada päring:

Raieõiguse võõrandamise protsess:

2. Tutvume kinnistuga kui hinnaklass paigas

Peale sobiva hinnapakkumise tegemist tutvume kinnistuga ka kohapeal!

3. Peale lepingu allkirjastamist raha kohe kätte!

Lepingu sõlmimisel arvestame teie soovidega ja peale allkirjastamist raha kohe kätte!

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid. Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Mis on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on dokument, mis näitab kui suures mahus on lubatud metsamaal raietöid teostada. Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile enne raietööde teostamist, kui planeeritud raietööde maht ületab 20 tihumeetrit aastas.

Raietöid võib metsamaal teostada 12 kuu jooksul pärast metsateatise kooskõlastamist.

Meie teenused

Soovid müüa metsakinnistut või põllumaad? 

Soovid müüa kinnistul kasvavat metsa ilma maata? 

Õiglane hind!

Pakume Teie metsamaa, raieõiguse või põllumaa eest õiglast hinda!

Läbipaistev tehing!

Metsamaa ja põllumaa müügi vormistame notaris ning raieõiguse lepingu koostamisel arvestame Teie soovidega.

Raha kohe kätte!

Peale (notariaalse) lepingu sõlmimist kohene ülekanne Teie pangakontole.