RAIEÕIGUSE OST/VÕÕRANDAMINE

Kas soovid müüa raieõigust?

* Raieõiguse ost õiglase hinnaga!

* TASUTA pakkumine raieõigusele!

Metsa müük, raieõiguse müük

Teosta raieõiguse võõrandamine õiglase turuhinnaga!

Raieõiguse võõrandamine ehk raieõiguse müük.

 Müüd kinnistult ainult metsamaterjali ning metsamaa jääb Teile.

Sobiva hinna puhul sõlmime omavahelise lepingu.

Aitame metsateatise esitamisega Keskkonnaametile.

Pakkumine raieõigusele esimesel võimalusel!

Raieõiguse võõrandamine on lihtne protsess:

2. Tutvume kinnistuga kui hinnaklass paigas

Peale sobiva hinnapakkumise tegemist tutvume kinnistuga ka kohapeal!

3. Peale lepingu allkirjastamist raha kohe kätte!

Lepingu sõlmimisel arvestame teie soovidega ja peale allkirjastamist raha kohe kätte!

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid.

Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Mis on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on dokument, mis näitab kui suures mahus on lubatud metsamaal raietöid teostada.

Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile enne raietööde teostamist, kui planeeritud raietööde maht ületab 20 tihumeetrit aastas.

Raietöid võib metsamaal teostada 12 kuu jooksul pärast metsateatise kooskõlastamist.

Metsa ja metsamaa hind, metsamaterjal
Raieõiguse ost

Raieõiguse müügi puhul hindame Sinu metsamaal kasvavat puitu. Hindamise aluseks on metsamajandamiskava või selle puudumisel metsakorraldaja ehk taksaatori  tutvumine kinnistuga.

Metsa- ja metsamaa hinna kujunemise kohta saad rohkem infot siit

Metsa ost / põllumaa ost

Kas soovid müüa metsamaad või põllumaad? Kui jah, oleme valmis pakkuma Teile õiglast hinda!

Müügi kohta saad rohkem infot siit

Metsamaa müük, metsa ost, metsamaa ost, metsakinnistu

Õiglane turuhind

Pakume Teie raieõigusele õiglase hinna!

Läbipaistev tehing

Raieõiguse lepingu koostamisel arvestame Teie soovidega!

Raha kohe kätte

Peale lepingu sõlmimist ja allkirjastamist raha kohe kätte!