METSA MÜÜK

Kas soovid müüa metsa raieõigust parimatel tingimustel?

Metsa müük, raieõiguse müük

Teosta oma metsa raieõiguse müük õiglase turuhinnaga ning läbipaistvalt ja kiirelt.

Raieõiguse ehk metsa müük kinnistuta on tark otsus

 Müüd ainult metsamaterjali ning metsamaa jääb Sulle.

Kiire tehing kuna puudub vajadus notarisse minna.

Aitame metsateatise esitamisega Keskkonnaametile.

Teeme pakkumise Sinu metsa raieõiguse ostuks ühe tööpäeva jooksul.

Meiega on metsa müük lihtne protsess

1. Pakume kiirelt esialgse hinnavahemiku

Pakume ühe tööpäeva jooksul esialgse hinna Sinu poolt antud katastritunnuse- ja lisainfo põhjal.

2. Tutvume kinnistuga ja teeme ostupakkumise

Hinnavahemiku sobivuse korral teeme ostupakkumise metsamajandamiskava või kinnistu ülevaatuse alusel.

3. Sõlmime lepingu ja tasume raha

Olles saanud hinna osas kokkuleppele, sõlmime ostu-müügi lepingu ning seejärel tasume kokkulepitud summa.

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid.

Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Mis on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on dokument, mis näitab kui suures mahus on lubatud metsamaal raietöid teostada.

Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile enne raietööde teostamist, kui planeeritud raietööde maht ületab 20 tihumeetrit aastas.

Raietöid võib metsamaal teostada 12 kuu jooksul pärast metsateatise kooskõlastamist.

Metsa ja metsamaa hind, metsamaterjal
Metsa hind

Metsa raieõiguse müügi puhul hindame Sinu metsamaal kasvavat puitu. Hindamise aluseks on metsamajandamiskava või selle puudumisel metsakorraldaja tutvumine kinnistuga.

Metsa- ja metsamaa hinna kujunemise kohta saad rohkem infot siit

Metsamaa müük

Kas soovid müüa metsamaa või põllumaa kinnistu koos sellel kasvava metsaga? Kui jah, siis metsamaa müük on Sulle sobiv lahendus ning me oleme valmis pakkuma selle eest õiglast turuhinda.

Metsamaa müügi kohta kohta saad rohkem infot siit

Metsamaa müük, metsa ost, metsamaa ost, metsakinnistu

Õiglane turuhind

Pakume Sinu metsa raieõiguse või metsamaa kinnistu eest hetke turuhinda, mis kujuneb avaliku hinnainfo põhjal.

Läbipaistev tehing

Metsamaa ja põllumaa müügi vormistame notaris ning raieõguse lepingu koostamisel arvestame Sinu soovidega.

Raha kohe kätte

Peale lepingu sõlmimist teeme kohe ülekande Sinu pangakontole ning raha laekub hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.