Metsa hinna kujunemine

Kas soovid oma metsa müüa? Kas soovid teada saada, milline on Sinu metsa hind?

Metsa hindamine TASUTA

Metsamaa, raieõiguse võõrandamise ja põllumaa hinnapakkumise koostamine on meie poolt Teile TASUTA!. Soovitame teha metsamajandamiskava, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest.

Metsa ja metsamaa hind, metsamaterjal

Saada päring:

Kuidas kujuneb metsa hind?​

Metsa hind kujuneb kinnistu väärtuse ning sellel kasvava metsamaterjali väärtuse hindamise teel.

Raieõiguse hind kujuneb kinnistul kasvava metsamaterjali väärtuse ning kättesaadavuse hindamise teel.

Kinnistu hind on suurel määral seotud mullastiku viljakusest ehk boniteedist.

Metsamaterjali väärtuse hindamise aluseks on metsamajandamiskava või kinnistu ülevaatus metsakorraldaja poolt.

Kas metsa müües peab makse maksma?

Metsamaa müügi korral tuleb teenitud tulult tasuda riigile 20% tulumaksu kui sellega ületad üldise 6000 euro suuruse maksuvaba tulu määra aastas. Metsamaa müügi puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, millest on maha arvestatud metsa ostuhind ning metsa majandamisega ja müügitehinguga (otseselt) seotud kulud. Kingituse või pärandina saadud metsamaa müügi puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, millest on maha arvestatud metsa majandamisega ja müügitehinguga (otseselt) seotud kulud. Erandina ei tule tulumaksu tasuda juhul kui pärandajale oli metsamaa tagastatud omandireformi tagajärjel.

Kas raieõigust müües peab maksma makse?

Metsa raieõiguse müügi korral tuleb teenitud tulult tasuda riigile 20% tulumaksu kui sellega ületad üldise 6000 euro suuruse maksuvaba tulu määra aastas. Metsa raieõiguse puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, mille tasume Sulle tehingut tehes. Metsamaa hind arvestatakse raieõiguse müügi puhul kuluna juhul kui metsamaad ostes olid dokumenteeritud nii metsamaa kui kasvava metsa väärtus.

Metsa raieõiguse puhul kehtib maksustamise erikord, mis võimaldab tulumaksu tasumise hajutada järgneva kolme aasta peale. Sellega saad vähendada tasutavat tulumaksu kulude võrra, mis on seotud metsa uuendamisega peale metsaraiet.

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid. Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks. 

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Mis on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on dokument, mis näitab kui suures mahus on lubatud metsamaal raietöid teostada. Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile enne raietööde teostamist, kui planeeritud raietööde maht ületab 20 tihumeetrit aastas.

Raietöid võib metsamaal teostada 12 kuu jooksul pärast metsateatise kooskõlastamist.

Ostame Teie metsamaa, põllumaa või raie investeerimise eesmärgil, mis tagab õiglase hinna, läbipaistva ning kiire tehingu.

Soovid müüa metsamaad või põllumaad koos sellel kasvava metsaga? Kui jah, siis meie oleme valmis Teile õiglast hinda pakkuma!

Kas soovid müüa kinnistul kasvavat metsa ilma kinnistuta? Kui jah, siis metsa raieõiguse müük on Teile sobiv lahendus ning me oleme valmis pakkuma selle eest õiglast hinda.

Õiglane hind!

Pakume Teie metsamaa, raieõiguse või põllumaa eest õiglast ning turuseisule vastavat hinda!

Läbipaistev tehing!

Metsamaa ja põllumaa müügi vormistame notaris ning raieõiguse lepingu koostamisel arvestame Teie soovidega.

Raha kohe kätte!

Peale (notariaalse) lepingu sõlmimist kohene ülekanne Teie valitud pangakontole.