METSA OST / PÕLLUMAA OST

Kas soovid müüa metsa või põllumaad?

* Metsa ost ja põllumaa ost parimatel tingimustel!

* Metsa/põllumaa hindamine TASUTA!

Teosta oma metsamaa või põllumaa müük õiglase turuhinnaga, läbipaistvalt ning kiirelt!

Metsa ost

Metsamaa koos kasvava metsaga

Metsamaa koos lõigatud metsaga

Hoonetega metsamaa

Põllumaa ost

Põllumaa koos metsamaaga

Põllumaa ilma metsamaata

Hoonetega põllumaa

Muud tehingud

Kinnistu jagamine

Kaitsealuse kinnistu ost

Kaasomandis oleva kinistu ost

Teeme pakkumise Teie metsamaale või põllumaale esimesel võimalusel!

Müügiprotsess on lihtne:

1. Esialgne pakkumine (kehtiva) metsamajanduskava põhjal!

Koostame pakkumise metsamajanduskava, ortofoto ja Teie lisainfo põhjal.

2. Sobiva hinna puhul tutvume kinnistuga kohapeal!

Sobiva pakkumise puhul vaatame kinnistu ka kohapeal üle ning peale seda saame asjadega edasi minna.

3. Teile sobiv (notari) aeg ja koht!

Peale (notariaalse) lepingu sõlmimist ja allkirjastamist raha kohe kätte!

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid.

Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Metsa ja metsamaa hind, metsamaterjal
Metsamaa hind

Metsamaa müügi puhul hinnatakse metsaalust maad ja sellel kasvavat puitu. Hindamise aluseks on metsamajandamiskava või selle puudumisel metsakorraldaja ehk taksaatori tutvumine kinnistuga.

Metsa- ja metsamaa hinna kujunemise kohta saad rohkem infot siit

Raieõiguse müük

Kas soovid müüa kasvavat metsa ilma maata? Kui jah, siis raieõiguse müük on Teile sobiv lahendus ja me pakkume õiglase ning (turuseisule) vastava hinna!

Raieõiguse müügi kohta saad rohkem infot siit

Metsa müük, raieõiguse müük, metsa ost, raieõiguse ost, metsaraie

Õiglane hind!

Pakume Teie põllumaa,  raieõiguse või metsakinnistu eest õiglase hinna!

Läbipaistev tehing!

Metsamaa ja põllumaa müügi vormistame notaris ning raieõiguse lepingu koostamisel arvestame Teie soovidega!

Raha kohe kätte!

Peale (notariaalse) lepingu sõlmimist kohene ülekanne Teie valitud pangakontole!