Metsa ost / Põllumaa ost

Kas soovid oma metsa või põllumaad müüa? Kas soovid teada saada, milline on Sinu metsa hind?

Metsa / põllumaa hindamine TASUTA

Metsamaa ja põllumaa hinnapakkumise koostamine on meie poolt Teile TASUTA!. Soovitame teha metsamajandamiskava, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest.

Saada päring:

Müügiprotsessi kirjeldus:

1. Esialgne pakkumine (kehtiva) metsamajanduskava põhjal

Koostame pakkumise metsamajanduskava, ortofoto ja Teilt saadud lisainfo põhjal.

2. Sobiva hinna puhul tutvume kinnistuga kohapeal

Sobiva pakkumise puhul vaatame kinnistu ka kohapeal üle ning peale seda saame edasi minna.

3. Teile sobiv (notari) aeg ja koht

Peale (notariaalse) lepingu sõlmimist ja allkirjastamist raha kohe kätte.

Metsa ost

Metsamaa koos kasvava metsaga
Metsamaa koos lõigatud metsaga
Hoonetega metsamaa

Põllumaa ost

Põllumaa koos metsamaaga
Põllumaa ilma metsamaata
Hoonetega põllumaa

Muud tehingud

Kinnistu jagamine
Kaitsealuse kinnistu ost
Kaasomandis oleva kinistu ost

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid. Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Metsamaa müügi puhul hinnatakse metsaalust maad ja sellel kasvavat puitu. Hindamise aluseks on metsamajandamiskava või selle puudumisel metsakorraldaja ehk taksaatori tutvumine kinnistuga.

Soovid müüa kinnistul kasvavat metsa ilma maata? Kui jah, siis raieõiguse müük on Teile sobiv lahendus ning meie oleme valmis õiglast hinda pakkuma!

Õiglane hind!

Pakume Teie metsamaa, raieõiguse või põllumaa eest õiglast ning turuseisule vastavat hinda!

Läbipaistev tehing!

Metsamaa ja põllumaa müügi vormistame notaris ning raieõiguse lepingu koostamisel arvestame Teie soovidega.

Raha kohe kätte!

Peale (notariaalse) lepingu sõlmimist kohene ülekanne Teie valitud pangakontole.