METSA JA METSAMAA HIND

Soovid teada, mis on Sinu metsa raieõiguse või metsamaa hind?

Metsa hind, metsamaa hind, metsamaterjal

Sinu metsa raieõiguse või metsamaa hind, ja meie õiglane pakkumine, kujuneb vastavalt hetke turuseisule ning avalikult kättesaadavale infole.

Kuidas kujuneb metsa raieõiguse ja metsamaa hind?

Metsamaa hind kujuneb kinnistu väärtuse ning sellel kasvava metsamaterjali väärtuse hindamise teel.

Raieõiguse ehk metsa hind kujuneb kinnistul kasvava metsamaterjali väärtuse hindamise teel.

Metsamaterjali väärtuse hindamise aluseks on metsamajandamiskava või kinnistu ülevaatus metsakorraldaja poolt.

Kui palju maksab metsa hindamine?

Metsamaa, metsa raieõiguse võõrandamise ja põllumaa hinnapakkumise koostamine on Sulle TASUTA!

Soovitame Sul teha metsamajandamiskava, millega kaasneb väike kulu, kuid see annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest.

Kas metsamaad müües peab maksma makse?

Metsamaa müügi korral tuleb teenitud tulult tasuda riigile 20% tulumaksu kui sellega ületad üldise 6000 euro suuruse maksuvaba tulu määra aastas.

Metsamaa müügi puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, millest on maha arvestatud metsa ostuhind ning metsa majandamisega ja müügitehinguga otseselt seotud kulud. 

Kingituse või pärandina saadud metsamaa müügi puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, millest on maha arvestatud metsa majandamisega ja müügitehinguga otseselt seotud kulud. Erandina ei tule tulumaksu tasuda juhul kui pärandajale oli metsamaa tagastatud omandireformi tagajärjel.

Kas metsa raieõigust müües peab maksma makse?

Metsa raieõiguse müügi korral tuleb teenitud tulult tasuda riigile 20% tulumaksu kui sellega ületad üldise 6000 euro suuruse maksuvaba tulu määra aastas.

Metsa raieõiguse puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, mille tasume Sulle tehingut tehes. Metsamaa hind arvestatakse raieõiguse müügi puhul kuluna juhul kui metsamaad ostes olid dokumenteeritud nii metsamaa kui kasvava metsa väärtus.

Metsa raieõiguse puhul kehtib maksustamise erikord, mis võimaldab tulumaksu tasumise hajutada järgneva kolme aasta peale. Sellega saad vähendada tasutavat tulumaksu kulude võrra, mis on seotud metsa uuendamisega peale metsaraiet.

Teeme TASUTA esialgse pakkumise Sinu metsa raieõiguse või metsamaa kinnistu ostuks ühe tööpäeva jooksul.

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid.

Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Mis on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on dokument, mis näitab kui suures mahus on lubatud metsamaal raietöid teostada.

Metsateatis tuleb esitada Keskkonnaametile enne raietööde teostamist, kui planeeritud raietööde maht ületab 20 tihumeetrit aastas.

Raietöid võib metsamaal teostada 12 kuu jooksul pärast metsateatise kooskõlastamist.

Ostame Sinu metsa raieõiguse või metsamaa kinnistu investeerimise eesmärgil, mis tagab Sulle õiglase hinna ja läbipaistva ning kiire tehingu.

Metsamaa müük, metsa ost, metsamaa ost, metsakinnistu

Metsamaa müük

Kas soovid müüa metsamaa või põllumaa kinnistu koos sellel kasvava metsaga? Kui jah, siis metsamaa müük on Sulle sobiv lahendus ning me oleme valmis pakkuma selle eest õiglast turuhinda.

Metsamaa müügi kohta kohta saad rohkem infot siit

Metsa müük

Kas soovid müüa metsamaa kinnistul kasvavat metsa ilma kinnistuta? Kui jah, siis metsa raieõiguse müük on Sulle sobiv lahendus ning me oleme valmis pakkuma selle eest õiglast turuhinda.

Raieõiguse müügi kohta saad rohkem infot siit

Metsa müük, raieõiguse müük, metsa ost, raieõiguse ost, metsaraie

Õiglane turuhind

Pakume Sinu metsa raieõiguse või metsamaa kinnistu eest hetke turuhinda, mis kujuneb avaliku hinnainfo põhjal.

Läbipaistev tehing

Metsamaa ja põllumaa müügi vormistame notaris ning raieõguse lepingu koostamisel arvestame Sinu soovidega.

Raha kohe kätte

Peale lepingu sõlmimist teeme kohe ülekande Sinu pangakontole ning raha laekub hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul.