METSA JA METSAMAA HIND

Kas soovid teada, mis on Teie metsa hind?

* Metsa ja metsaamaa eest õiglane hind!

* Metsa hindamine TASUTA!

Metsa hind, metsamaa hind, metsamaterjal

Sinu metsa või metsamaa hind kujuneb vastavalt hetke turuseisule ning avalikult kättesaadavale infole!

Kuidas kujuneb metsa hind?

 

  • Kinnistu hind on suurel määral seotud mullastiku viljakusest ehk boniteedist.

Kui palju maksab metsa hindamine?

  • Metsamaa, raieõiguse võõrandamise ja põllumaa hinnapakkumise koostamine on Teile TASUTA!

Kas metsa müües peab makse maksma?

Metsamaa müügi korral tuleb teenitud tulult tasuda riigile 20% tulumaksu kui sellega ületad üldise 6000 euro suuruse maksuvaba tulu määra aastas.

Metsamaa müügi puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, millest on maha arvestatud metsa ostuhind ning metsa majandamisega ja müügitehinguga (otseselt) seotud kulud. 

Kingituse või pärandina saadud metsamaa müügi puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, millest on maha arvestatud metsa majandamisega ja müügitehinguga (otseselt) seotud kulud. Erandina ei tule tulumaksu tasuda juhul kui pärandajale oli metsamaa tagastatud omandireformi tagajärjel.

Kas raieõigust müües peab maksma makse?

Metsa raieõiguse müügi korral tuleb teenitud tulult tasuda riigile 20% tulumaksu kui sellega ületad üldise 6000 euro suuruse maksuvaba tulu määra aastas.

Metsa raieõiguse puhul tähendab teenitud tulu müügihinda, mille tasume Sulle tehingut tehes. Metsamaa hind arvestatakse raieõiguse müügi puhul kuluna juhul kui metsamaad ostes olid dokumenteeritud nii metsamaa kui kasvava metsa väärtus.

Metsa raieõiguse puhul kehtib maksustamise erikord, mis võimaldab tulumaksu tasumise hajutada järgneva kolme aasta peale. Sellega saad vähendada tasutavat tulumaksu kulude võrra, mis on seotud metsa uuendamisega peale metsaraiet.

TASUTA pakkumine Teie metsale, põllumaale või raieõigusele!

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava on dokument, mis annab põhjaliku ülevaate metsa väärtusest ning võimaldab planeerida metsa majandamist ja raieid.

Metsamajandamiskava koostatakse kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava hind sõltub kinnistu suurusest, kuid keskmiselt maksab selle koostamine 15 eurot hektari kohta (lisandub käibemaks 20%).

Mis on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on dokument, mis näitab kui suures mahus on lubatud metsamaal raietöid teostada.

Metsateatis tuleb esitadaKeskkonnaametile enne raietööde teostamist, kui planeeritud raietööde maht ületab 20 tihumeetrit aastas.

Raietöid võib metsamaal teostada 12 kuu jooksul pärast metsateatise kooskõlastamist.

Ostame Teie metsamaa, põllumaa või raie investeerimise eesmärgil, mis tagab õiglase hinna, läbipaistva ning kiire tehingu.

Metsamaa müük, metsa ost, metsamaa ost, metsakinnistu

Metsa ost, põllumaa ost

Kas soovid müüa metsamaad või põllumaad koos sellel kasvava metsaga? Kui jah, siis metsamaa müük on Sulle sobiv lahendus ning me oleme valmis pakkuma selle eest õiglast hinda.

Metsamaa müügi kohta kohta saad rohkem infot siit

Raieõiguse ost

Kas soovid müüa kinnistul kasvavat metsa ilma kinnistuta? Kui jah, siis metsa raieõiguse müük on Teile sobiv lahendus ning me oleme valmis pakkuma selle eest õiglast hinda.

Raieõiguse müügi kohta saad rohkem infot siit

Metsa müük, raieõiguse müük, metsa ost, raieõiguse ost, metsaraie

Õiglane turuhind

Pakume Teie metsa, raieõiguse või põllumaa eest õiglase hinna!

Läbipaistev tehing

Metsamaa ja põllumaa müügi vormistame notaris ning raieõiguse lepingu koostamisel arvestame Teie soovidega!

Raha kohe kätte

Peale (notariaalse) lepingu sõlmimist kohene ülekanne Teie valitud pangakontole!